Zawieszenie zajęć w szkole

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużony zostaje okres  zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz szkołach dla dorosłych i formach pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.