Zawieszenie zajęć do 8.11

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem MEN:
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
-Lekcje są prowadzone wg „stacjonarnego planu lekcji”
-Rewalidacje i inne zajęcia są prowadzone on-line
-Na państwa adresy email zostaną przesłane linki zapraszające do zajęć w classroomie

Proszę pozostawać w kontakcie z wychowawcami klas.
W bardzo trudnych sytuacjach ( rodziny wielodzietne – dzieci w wieku szkolnym ) szkoła wypożyczy laptop, po podpisaniu umowy użyczenia. Ale tego sprzętu posiadamy tylko kilka sztuk. Sytuację będą rozpoznawać wychowawcy klas.

Pod linkiem https://www.e-bip.org.pl/upload/00825/26365/0334534-40847086.pdf Regulamin pracy on-line
Pod linkiem https://www.e-bip.org.pl/upload/00825/26364/0334535-97870725.pdf Zasady oceniania w pracy on-line

M.in. rząd wprowadził obostrzenia: w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych).

Pozdrawiam Michał Płonka