Zapraszamy do zapisania się do naszego gimnazjum!

REKRUTACJA  DO KLAS  I  GIMNAZJUM NR 8   INTEGRACYJNEGO na rok szkolny 2016/17

Terminy:

Wnioski – wraz z dokumentacją – o przyjęcie do gimnazjum:

6 maja do 10 czerwca 2016 r.

Dostarczanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca 2016 r. godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

15 lipca 2016 r. do 20 lipca 2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

22 lipca 2016 r. godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej Gimnazjum Integracyjnego nr 8 przyjmuje się na podstawie wniosku rodziców kandydatów zamieszkałych w Siemianowicach Śląskich i w miejscowościach ościennych – w ramach limitu miejsc. Gimnazjum nie posiada obwodu.

Regulamin rekrutacji na stronie http://www.zsi-bip.siemianowice.pl/