Z A P I S Y do SP 20 Zapraszamy 6 latki!

MAM6LSzkoła Podstawowa nr 20

zaprasza

rodziców dzieci 6 letnich do zapisania swoich pociech do szkoły

Wasze dzieci już są przygotowane i mogą się uczyć w szkole w roku szkolnym 2016-2017

W naszej szkole dzieci otrzymają opiekę, darmowe podręczniki, bogatą ofertę zajęć


 O F E R T A  S Z K O Ł Y

 • Zapewniamy opiekę i optymalne warunki wszechstronnego rozwoju.
 • Dbamy o uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka i troszczymy się o sukcesy naszych uczniów w nauce i rozwoju emocjonalno-społecznym.
 • Wdrażamy uczniów do samodzielności i niezależności.
 • Kształtujemy postawy tolerancji, otwartości na świat i patriotyzmu.
 • Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju fizycznego dzieci.
 • Przeprowadzamy systematyczną diagnozę rozwoju.
 • Prowadzimy wstępne badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku.
 • Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów pomaga dzieciom z wadami słuchu, mowy, wzroku, niepełnosprawnym intelektualnie oraz ruchowo.
 • Na terenie placówki mamy zatrudnionych pedagogów specjalnych:
  • surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów.
 • Naszym podopiecznym pomocy udziela psycholog, pedagog szkolny,
  • logopeda, rehabilitant ruchowy oraz terapeuta zajęciowy.
 • Realizujemy autorskie programy nauczania.
 • Każde z dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci szczególnie uzdolnione realizują indywidualne programy edukacyjne dostosowane do ich indywidualnych możliwości.
 • Dzieci uczestniczą w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, muzeum.

Współpracujemy z bibliotekami miejskimi, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistami udzielającymi pomocy naszym dzieciom poza szkołą oraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach i olimpiadach sportowych miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich osiągając znaczące sukcesy w różnych dziedzinach.

Zapewniamy codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej.

Po zajęciach lekcyjnych oferujemy dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej  od 7: 00 do 17: 00.

Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę szkolną, dwie sale gimnastyczne, salę do rehabilitacji ruchowej oraz boiska sportowe.

Uczniowie korzystają z funkcjonującej na terenie szkoły stołówki serwującej domowe obiady.

Pomocy uczniom potrzebującym wsparcia materialnego udziela zespół do spraw socjalnych.

W szkole działa stowarzyszenie na rzecz dzieci specjalnej troski  „ Lodołamacz”.

Szkoła wyposażona jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz windę i przystosowane dla niepełnosprawnych pomieszczenia sanitarne.

Więcej informacji o naszych wydarzeniach i osiągnięciach znajdą Państwo na stronach:

www.fotozsi.pl

www.zsi.siemianowice.pl

www.zsi-bip.siemianowice.pl

wniosek SP20  ← tutaj wniosek o przyjęcie do SP20

logo_6-latki