X – Miejski Konkurs Czytelniczy – finał

10 stycznia 2018r w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. odbył się X – Miejski Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas III Szkół Podstawowych.

Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich i przebiegał pod hasłem: „Legend czar…”.

            Głównym celem konkursu było przede wszystkim motywowanie do czytelnictwa, odkrywanie czaru legend,  rozbudzanie pasji czytania, wyobraźni, doskonalenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego czytania głośnego, a także  kształtowanie  umiejętności współzawodnictwa  i współdziałania.

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów wyłonionych z klas trzecich Szkół Podstawowych wyróżniających się techniką  płynnego, wyrazistego czytania z odpowiednią intonacją i modulacją głosu.

Organizatorami konkursu były:  p. Renata Ciesek i p. Joanna Karwat z SP 20

 Do pracy  w  jury zaproszono polonistę p. Małgorzatę Groniewską oraz p. Marka Omelana. Przewodniczącą jury była wiceprezydent p. Anna Zasada – Chorab.

Komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – uczennica Maja Wyszyńska – SP nr 13

II miejsce – uczeń Jakub Kubacki  – SP nr 3

III miejsce  – uczeń Alan Zięba – SP nr 1

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w zależności od zajętego miejsca. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Organizatorzy bardzo dziękują Szkołom Podstawowym nr: 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 20 oraz 25

z Maciejkowic za udział  w konkursie. Serdecznie zapraszamy za rok.

                                                                                                         Organizatorzy: Renata Ciesek, Joanna Karwat