Wychować człowieka mądrego

Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu  „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.

Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego – www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

 Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:

  • Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
  • Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
  • Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
  • Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
  • Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
  • Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
  • Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
  • Publikac podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

 Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu  www.tutoringszkolny.pl

 W naszej szkole tutoringiem zostaną objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej

 Tutorami będą następujący nauczyciele:

Anna Bula

Anna Rawska-Białek

Aleksandra Szafraniec

Agnieszka Piwowarczyk

Agnieszka Dyla

Joanna Mikos

Anna Banaś

Agnieszka Grzenkowicz

Beata Machulec

Dorota Wróbel

Marzena Kipa

Małgorzata Brożyna

Grażyna Okaj

Marcin Paul

Krzysztof Kostrzewski

Iwona Muskała

Aleksandra Niedźwiedź-Stawarz

Ewa Gotfried

Beata Sulowska-Strzelczyk