WE ARE THE CHAMPIONS… ;-) czyli najlepsi uczniowie w „20-tce”

       28 lutego opiekunowie SU przygotowali apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2017/2018, podczas którego wyróżniono ponad 50 uczniów.

    Wśród szkolnych „championów” wyłoniono 3 kategorie:

  • 100%-owa frekwencja
  • ponadprzeciętne wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,0)
  • 100%-owa frekwencja + ponadprzeciętne wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,0)

    Poza dyplomami uczniowie – podzieleni na 3 przedziały wiekowe – otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz Dyrekcję SP 20.

        Zwieńczenie uroczystości stanowiła krótka sesja zdjęciowa, której efekty możecie podziwiać na naszym blogu.

 

G R A T U L U J E M Y ! ! !

 

OPIEKUNOWIE SU Monika Bodzek Krzysztof Kostrzewski