Warsztaty szkolenia zawodowego „Update Your History & Culture” (eTwinning)

 

Unia Europejska realizuje wiele programów związanych z edukacją, a skierowanych zarówno do uczących, jak i uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Jednym z nich jest właśnie eTwinning.

W programie eTwinning nauczyciele mają m.in. możliwość nawiązania osobistych kontaktów z partnerami z  innych szkół europejskich. Dzieje się tak podczas seminariów kontaktowych czy warsztatów doskonalenia zawodowego organizowanych przez poszczególne państwa UE.

W czerwcu 2018 uczestniczyłam w szkoleniu „Art. as therapy…” we Florencji w ramach kursów z projektu POWER realizowanego w naszej szkole.

Idąc niejako za ciosem i w nawiązaniu do ww. szkolenia z sukcesem aplikowałam do udziału w warsztatach eTwinning związanych ze sztuką, historią i kulturą właśnie „Update Your History & Culture”.

Trzydniowe (26-28.06.2018) warsztaty w Rydze zostały zorganizowane przez łotewskie biuro eTwinning. W spotkaniu brało udział ponad 100 nauczycieli ze wszystkich niemal państw europejskich.

Pierwszego dnia miała miejsce część oficjalna związana z powitaniem gości, czyli przemówienia organizatorów i przedstawiciela ministerstwa edukacji na Łotwie. Tego samego dnia uczestnicy (w grupach)  tworzyli, według podanego klucza, własne teksty dotyczące tematyki spotkania w Rydze. Teksty, uznane przez organizatorów za najciekawsze, zostały odczytane podczas ostatniego, kończącego warsztaty, wystąpienia p. Rute Babtisty (szefowej eTwinning na Łotwie).

Drugiego dnia odbywały się warsztaty. Każdy uczestnik spośród czterech podanych propozycji wybierał dwie najbardziej go interesujące.

Ja uczestniczyłam w „Analog social networks for H&C” prowadzonych prze Oskarsa Kaulensa. Warsztat dotyczył strategii czytania tekstu, a następnie wykorzystywania informacji z tekstu  do tworzenia określonej platformy w mediach społecznościowych.

W sesji popołudniowej wzięłam udział w „Tools nad tasks for outdoor history learning”. Pięcioosobowa grupa nauczycieli (dobrana losowo) miała za zadanie wykonać szereg działań w terenie, wykorzystując QR code i aplikację Actionbound. Odwiedziłyśmy zatem Ńarodową Biibliotekę, poznałyśmy najważniejsze zabytki i miejsca Starego Miasta w Rydze. Nasze zadania związane były z historią odwiedzanych miejsc, miały odniesienie do lokalnych opowieści i wymagały  nowoczesnych metod odkrywania wymaganych treści.

W godzinach późno popołudniowych, w inaczej skonfigurowanych  grupach, dzieliliśmy się doświadczeniami, wiedzą, metodami wykorzystywanymi w swojej pracy w szkole. Naszym zadaniem było wybranie najciekawszej, najlepszej metody i stworzenie plakatu reklamującego tę metodę, a jednocześnie stanowiącego propozycję przyszłego projektu eTwinning.

Plakaty zostały pokazane i omówione w kolejnym dniu. Wtedy też nastąpiło podsumowanie spotkania poprzedzone końcową przemową  na temat dziedzictwa kulturowego, w tym  realizacji zadań związanych z jego upowszechnianiem.

Poza warsztatami ściśle związanymi z pracą nauczyciela Łotysze zorganizowali dla nas uroczystą kolację, podczas której uczyliśmy się  tańca i poznawaliśmy  ludowe tradycje tego kraju. Wspaniały pomysł na integrację  uczestników i aktywne poznawanie kultury.

    Udział w warsztatach był dla mnie okazją poszerzenia wiedzy w zakresie  wspomnianego wcześniej szkolenia we Włoszech, uzupełnienia kompetencji zawodowych i wreszcie nawiązania kontaktów, czego efektem jest realizowany obecnie projekt :”Europe in pictures”.

Myślę, że idealnym podsumowaniem warsztatów  jest hasło tego łotewskiego spotkania dotyczące społeczności eTwinning i pracy nauczyciela: „Under construction” – „Ciągle w budowie”

Autor: Marzena Kipa