Upamiętnienie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w ZSI

W dniach 20 – 31 marca w szkole prezentowana była wystawa Kopalnia strajkuje… Strajk i pacyfikacja Kopalni „Wujek” 13 – 16 grudnia 1981 r.  Prezentacja wystawy stała się świetną okazją do wspomnienia tragicznych wydarzeń stanu wojennego, od wprowadzenia którego minęło już ponad 35 lat. Wystawa przedstawiała nie tylko opór stawiany przez górników, ale także nadzieje jakie wiązano z „Solidarnością”. Zapoznawała nas także z sylwetkami dziewięciu górników zastrzelonych w czasie pacyfikacji kopalni. 27 marca odbyły się także prelekcja dla klas 6 SP i 1-3 gimnazjum  dotycząca tych tragicznych wydarzeń przeprowadzone przez pracownika IPN – pana Ryszarda Mozgola.

M. Wiśniewska, E. Kuzińska, J. Jaskuła