RAPORTY Z EWALUACJI SP20 i G8

raport G8       raport SP20 Na początku marca w Zespole Szkół Integracyjnych gościli wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach, którzy przeprowadzili ewaluacje problemową w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 8 Integracyjnym .Badanie obejmowało uczniów, nauczycieli Czytaj dalej..