Sztuka w nauce – nauka w sztuce

                                            

 W dniu 8 listopada przeprowadzono zajęcia dla uczniów klas VIII, podczas których mieli oni okazję  zapoznać się z kulturą Malty.

  Szczególnie interesujący okazał się życiorys wielkiego malarza- Caravaggia, którego obrazy znajdują się w stolicy, Valetcie. Uczniowie opisywali obrazy, przedstawione na zdjęciach, zrobionych przez nauczyciela w czasie pobytu na kursie (w ramach programu POWER).

   Wykorzystywali również materiały otrzymane podczas szkolenia.  Po wykonaniu ćwiczeń językowych oraz obejrzeniu prezentacji, wzięli udział w quizie, dotyczącym zdobytej wiedzy.

  Zaplanowano kontynuację zajęć, gdyż uczniowie wykazali duże zainteresowanie samym artystą, jak również jego twórczością. 

 

Inf. Beata Machulec