SP20 XII – Miejski Konkurs Czytelniczy uczniów klas III Szkół Podstawowych

30 stycznia 2020r w SP nr 20 w Siemianowicach Śl. odbył się XII – Miejski Konkurs Czytelniczy uczniów klas III Szkół Podstawowych.

Konkurs przebiegał pod hasłem: „W krainie baśni…” – czytane były wybrane fragmenty  z najpiękniejszych baśni dla dzieci popularnych autorów min.: H.CH.Andersena, baśnie Braci Grimm.
          Głównym celem konkursu było przede wszystkim motywowanie do czytelnictwa, odkrywanie świata baśni znanych i bardzo popularnych autorów,  rozbudzanie pasji czytania, wyobraźni, doskonalenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego czytania głośnego,  a także  kształtowanie  umiejętności współzawodnictwa  i współdziałania.

 Organizatorami konkursu były:  p. Renata Ciesek i p. Agnieszka Grzenkowicz. Do pracy  w  jury zaproszono polonistki: p. Mariolę Widyńską oraz p. Monikę Bodzek.

Komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – uczennica Katarzyna Kubanek – SP nr 1

II miejsce – uczennica Marysia Cygan  – SP nr 4

III miejsce  – uczennica Marta Maraszkiewicz – SP nr 4

Organizatorzy bardzo dziękują Szkołom Podstawowym nr: 1,3, 4, 6, 20 za chęć udziału w konkursie. Serdecznie zapraszamy za rok.

                                                      R. Ciesek, A. Grzenkowicz