SP20 WYBRALIŚMY REPREZENTANTA NASZEJ SZKOŁY W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA

    26 kwietnia w murach naszej szkoły odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Siemianowicach Śl. Wśród kandydatów znalazły się 4 gimnazjalistki z klas drugich: Wiktoria Cieśniarska, Aleksandra Nibisz, Magdalena Szykowska, Marta Urbanek.

     Tydzień wcześniej ruszyła kampania przedwyborcza. Kandydaci musieli na początku zdobyć poparcie (podpisy) co najmniej 10% społeczności uczniowskiej. Nie zabrakło plakatów i innych form agitacji. Zwieńczenie kampanii stanowiła debata, podczas której mieliśmy okazję zapoznać się z programem wyborczym poszczególnych osób, pragnących reprezentować naszą szkołę w MRM.

   W wyborach wzięło udział 58 gimnazjalistów. Wygrała MAGDALENA SZYKOWSKA, która uzyskała aż 41 głosów. Nad prawidłowością przeprowadzonych czynności czuwała komisja w składzie: mgr M. Bodzek, mgr A. Babij, Z. Ludwig. Mamy nadzieję, że nasza charyzmatyczna, pełna zapału i twórczych pomysłów radna – Magda Szykowska z klasy 2aG z entuzjazmem podejmie się nowych obowiązków i będzie godnie reprezentować naszą szkołę w środowisku lokalnym.

 

GRATULUJEMY Opiekun SU Monika Bodzek