SP20 Światowy Tydzień Pieniądza, 23-29 marca 2020 roku

Światowy Tydzień Pieniądza, 23-29 marca 2020 roku

W ramach obchodów Światowego Dnia Pieniądza

Ogłaszamy konkurs  na ulotkę promującą oszczędzanie

  • Format pracy – ulotka
  • Technika wykonania dowolna
  • Praca indywidualna lub zespołowa (maksymalnie 2 osoby)
  • Liczy się oryginalność i pomysłowość!!!
  • Konkurs jest przeznaczony uczniów klas V-VIII SP
  • Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa)  należy przekazać paniom: Justynie Jaskule, Ewelinie Kuzińskiej lub Magdalenie Wiśniewskiej   do 23 marca 2020 roku

Zapraszamy do udziału 😊