SP20 Klasy piąte w Laboratorium Bioróżnorodności w Parku Śląskim

25.10.2019 r. klasy: V a, V b i V c  uczestniczyły w zajęciach w Laboratorium Bioróżnorodności w Parku Śląskim. Uczniowie brali udział w trzech warsztatach: przyrodniczym, laboratoryjnym i odnawialnych źródeł energii, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia były bardzo ciekawe, zachęcały do aktywności, uczyły pracy w zespole. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli możliwość przygotowania i obejrzenia preparatów mikroskopowych, poznania roślin trujących rosnących w Parku Śląskim oraz zbudowania z klocków Lego elektrowni wiatrowej oraz mogli podziwiać barwy jesieni w Parku Śląskim.

                                                                                                               Teresa Golba