SP20 GIMNASTYKA DLA SMYKA

Zespół ds. Rozwoju Integracji także w tym roku szkolnym rozpoczął już swoją działalność. Zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapoczątkowała „GIMNASTYKA DLA SMYKA”, podczas której uczniowie w formie zabawy gimnastykowali swoje ciała, kształcili szybkość, spostrzegawczość i koordynację wzrokowo – ruchową. Śmiechu i radości było przy tym co niemiara.

Organizatorzy: ZdsRI

mgr A. Pszonak, mgr A. Bartosik