SP20 „A to Polska właśnie …” konkurs fotograficzny

Ogłaszamy konkurs fotograficzny „A to Polska właśnie …”

Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na fotografowanie. Zrób więc zdjęcia i weź udział
w konkursie fotograficznym „A to Polska właśnie …” organizowanym z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czas trwania konkursu: 18 czerwca 2018r. – 26 października 2018r.

Kategorie tematyczne:

 1. „Selfie z Ojczyzną” – zdjęcia wykonane na terenie całej Polski.
 2. „Fotografia dla przyszłych pokoleń” – zdjęcia wykonane na terenie miasta Siemianowice Śląskie (np.: krajobraz, architektura miasta).

Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się poniżej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„A to Polska właśnie …”

 Organizatorzy:

Anna Babij, Monika Bodzek

Cele Konkursu:

 1. Uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Przedstawienie, utrwalenie i ukazanie wizerunku miasta Siemianowice Śląskie poprzez fotografię.
 3. Kształtowanie tożsamości lokalnej, kulturowej i historycznej
 4. Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.
 6. Upowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 7. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.

Uczestnicy Konkursu:

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich.

Kategorie tematyczne:

Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w następujących kategoriach:

 1. „Selfie z Ojczyzną” – zdjęcia wykonane na terenie całej Polski.
 2. „Fotografia dla przyszłych pokoleń” – zdjęcia wykonane na terenie miasta Siemianowice Śląskie (np.: krajobraz, architektura miasta).

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnik przekazuje prace konkursowe osobiście organizatorowi konkursu.
 2. Fotografie konkursowe powinny być złożone w formie odbitki na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 20 cm x 30 cm. Wykonywanie kolażu lub fotomontażu jest niedozwolone.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac w każdej z dwóch kategorii tematycznych.
 4. Każda praca/prace powinna zawierać następujące informacje: kategorię, tytuł pracy, miejsce wykonania fotografii, imię i nazwisko autora, klasę (umieszczone na odwrocie fotografii).
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Prace, które będą sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
  do oceny tego czy praca narusza prawo lub dobre obyczaje.

Czas trwania konkursu i dostarczanie prac:

 1. Konkurs rozpoczyna się 18 czerwca 2018r. , a zakończy się 26 października 2018r.
 2. Zdjęcia należy dostarczać osobiście organizatorowi Konkursu.

Publikacja prac konkursowych:

Wybrane przez Organizatorów prace będą prezentowane w listopadzie 2018r.
na wystawie pokonkursowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu:

 1. Jury Konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej z dwóch kategorii.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku.