SP 20Warsztaty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Warsztaty w Powiatowym Urzędzie Pracy

W dniach 5 i 7 grudnia br. uczniowie klasy 3a i 3b Gimnazjum odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich. Wyjście odbyło się w ramach zajęć orientacji zawodowej związanych z wyborem szkoły i zawodu. Spotkanie prowadziła Pani Aleksandra Nowojska, oraz Pan Marcin Krzysiek pracujący w PUP jako doradca zawodowy.

Przedstawili oni strukturę organizacyjną PUP oraz wyjaśnili, czym zajmuje się ta instytucja. Prowadzący przedstawili aktualną sytuację na rynku pracy, prognozę zapotrzebowania na zawody wymienili zawody, opisali kompetencje i umiejętności poszukiwane przez potencjalnych pracodawców. Uświadomili uczniom, że bardzo ważną sprawą jest zaplanowanie przez nich dalszej edukacji – w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej – przy uwzględnieniu własnych preferencji i predyspozycji, czynników społecznych i zdrowotnych.

Zajęcia w PUP odbywały się w formie warsztatowej, wymagały więc od młodzieży aktywności i kreatywności.

Uczestnicy wyjścia uczniowie i opiekunowie składają serdeczne podziękowania Pani Hannie Becker dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy za możliwość zorganizowania zajęć w siedzibie PUP oraz Pani Aleksandrze Nowojskiej oraz Panu Marcinowi Krzysiek za ciekawe i przydatne dla zaplanowania dalszej edukacji spotkanie.

 

Pedagog szklony

Justyna Witwicka