SP 20 Zasady postępowania i zachowania podczas zagrożenia pożarowego

W dniu 30 października 2017r  uczniowie klas trzecich gimnazjum  w ramach lekcji z EDB wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Miejskiej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śl. Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. mgr inż. Mariusz Rozenberg

Zaproszony gość bardzo szczegółowo omówił zasady postępowania i zachowania podczas zagrożenia pożarowego. Przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, czynniki, które maja wpływ na zagrożenie w czasie pożaru, rodzaje pożarów. Omówił na podstawie filmików przeznaczenie sprzętu gaśniczego oraz środki i materiały gaśnicze. Przedstawił również sposoby i techniki podawania wody podczas pożaru,

Zwrócił szczególną uwagę na zasadność wzywania służb ratowniczych, przypomniał   o najważniejszych numerach alarmowych.

 Mieliśmy również okazję zobaczyć z czego składa się pełny strój 

bojowy strażaka. Dowiedzieliśmy się jaką rolę odgrywają jego poszczególne elementy, zabezpieczające go przed ogniem i innymi zagrożeniami związanymi z akcją ratowniczą. Wszyscy uczniowie słuchali ich z wielką uwagą. Dowiedzieli się także, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą także do wypadków komunikacyjnych, pomagają poszkodowanym ludziom oraz zwierzętom.

Była to bardzo interesująca i pouczająca lekcja, na której przedstawiono treści związane z bezpieczeństwem, postępowaniem w przypadku zagrożenia pożarowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni Kapitanowi z Miejskiej Straży Pożarnej za poświęcony nam czas oraz cenne rady dotyczące zapobiegania pożarom.

                                                                                              Organizator – Renata Ciesek