SP 20 Udział uczniów klas siódmych w międzyszkolnym konkursie upamiętniającym rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

31 marca uczniowie klas siódmych: Jakub Kledzik (7c) i Dominik Bajerski (7b) reprezentowali naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie „Pierwsza europejska Ustawa Rządowa”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3. Celem konkursu było uczczenie kolejnej rocznicy uchwalenia pierwszej europejskiej Ustawy Rządowej. Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą historyczną dotyczącą nie tylko samej Konstytucji 3 maja, ale także Sejmu Wielkiego, konfederacji targowickiej i wojny w obronie konstytucji. Nasi uczniowie zdobyli sporą liczbę punktów. Liczymy, że zaangażowanie i patriotyczna postawa chłopców będzie wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Ewelina Kuzińska

Magdalena Wiśniewska