SP 20 / Siemianowice Śląskie  a  Schule an der Jungfernheide / Berlin

W dniach 20-24 sierpnia 2018 p. Agnieszka Dyla odwiedziła jedną z berlińskich szkół. Wizyta była efektem nawiązania współpracy z nauczycielami z Niemiec, którzy uczestniczyli w tym samym szkoleniu we Florencji, w którym brały udział p. Dyla i p. Kipa, a dotyczącym terapeutycznej roli sztuki (projekt programu POWER).

W Schule an der Jungfernheide uczą się dzieci w klasach 7-10. Placówka ma charakter integracyjny. Uczęszczają więc do niej uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie ma jednak uczniów o niepełnosprawnościach ruchowych.

Szkoła jest znakomicie wyposażona i dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu.

Istotną rolę w wychowaniu dzieci pełnią tu zajęcia związane z dbałością o środowisko naturalne (nota bene: szkoła otrzymała wiele wyróżnień w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku): uczniowie pielęgnują szkolny ogród, dbają o ogrody miejskie oraz pasiekę. Dbają o utrzymanie czystości.

Biorąc pod uwagę, jak wielki wpływ ma sztuka na rozwój dziecka, ogromny nacisk w szkole kładzie się na projekty plastyczne i muzyczne. Efekty są widoczne właściwie wszędzie.

„Pracuje” tutaj terapeuta – pies, Auri, którego zadaniem jest rozładowywanie negatywnych emocji wśród uczniów klasy siódmej.

Pani Agnieszka została bardzo ciepło przyjęta przez dyrekcję oraz grono pedagogiczne berlińskiej szkoły. Miała okazję poznać infrastrukturę, metody i formy pracy w szkole, a także…! poprowadzić lekcję plastyki w klasie siódmej.

Inf.:

https://pracownia41a.blogspot.com/2018/09/exchange-wymiana-z-berlinem.html

 

Pani Agnieszka Dyla realizuje program „ Tworzymy razem – Jesteśmy świadomi”, który z jednej strony jest kontynuacją jej wcześniejszego pomysłu, a z drugiej efektem udziału w międzynarodowym projekcie szkolnym.

Uczniowie obydwu szkół  podczas  pierwszego etapu współpracy będą korespondować via email w trzech językach.

mk