SP 20 Klasy IV w Laboratorium Bioróżnorodności

24 lutego klasy IV pod opieką swoich wychowawców: p. M. Widyńskiej oraz p. A. Rawskiej – Białek uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych z ornitologii, dendrologii i laboratorium.

Zajęcia prowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć kilka gatunków ptaków przebywających na terenie Parku Śląskiego. Nauczyli się rozpoznawać drzewa,   obsługiwać mikroskop oraz sami wykonywali preparaty mikroskopowe. Mieli również okazję obejrzeć przez binokulary okazy zebrane podczas spaceru po parku.

Zajęcia były bardzo ciekawe i angażowały wszystkich uczniów.

                                                                              Teresa Golba