SP 20 II DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I RATOWNICTWA

26 kwietnia 2018r reprezentanci klas III siemianowickich Szkół Podstawowych  wzięli udział  w „II Dniu Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa” organizowanego w Parku Tradycji  przez Straż Pożarną z Siemianowic Śląskich.          

Już sam widok trzech wozów strażackich i tylu umundurowanych strażaków w jednym miejscu był dla dzieci przeżyciem. Podczas części wykładowej poruszano wiele ważnych i ciekawych tematów takich jak: czym różni się ogień od pożaru, co może się zapalić i czym gasić, wypalanie traw, tlenek węgla, czy też ratownictwo wodne i lodowe. Uczniowie mieli możliwość ewakuować się z budynku (uciekając przed dymem – czołgając się pod unoszoną folią), zobaczyć akcję ratunkową strażaków, zadzwonić pod numer 998 i zgłosić wypadek, a także przećwiczyć na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową.

Udział w tym wydarzeniu bardzo się dzieciom podobał, z pewnością nauczyli się wielu potrzebnych w sytuacjach zagrażających życiu umiejętności.                                                                         

                                                                                                                   Opracowanie: Renata Ciesek