SP 20 100 – lecie powstań śląskich

Od 2019 r. obchodzimy  stulecia  powstań śląskich, które wybuchały w latach 1919,1920                   i 1921. W tym roku mija setna rocznica wybuchu trzeciego zrywu Ślązaków, najdłuższego i najlepiej przygotowanego.

  Trzecie powstanie poprzedził przeprowadzony 20 marca 1921 r.  plebiscyt, którego wyniki były niekorzystne dla Polski.  Po ogłoszeniu przez Międzysojuszniczą Komisję Plebiscytową propozycji przyznania prawie całego obszaru Niemcom zaczęły wybuchać strajki, a następnie  z 2/3 maja 1921 r. rozpoczęło się powstanie.  Na jego czele stanął urodzony na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich Wojciech Korfanty. Najcięższe walki toczyły się  w okolicach Góry Świętej Anny.   W wyniku powstania podjęto decyzję o korzystniejszym podziale spornych terenów, w tym przyznaniu Polsce większości terenów przemysłowych. 

W naszej szkole także obchodziliśmy tę ważną dla nas rocznicę. W starszych klasach poruszano tematykę powstań śląskich na lekcjach historii. Wszystkich uczniów zapraszamy  także do zapoznania się  z gazetką ścienną  prezentowaną na pierwszym piętrze.

J. Jaskuła, E. Kuzińska, M. Wiśniewska