Ruszyliśmy…, czyli Erasmus+ w SP 20

W dniach 14 –20 czerwca 2021 dwie nauczycielki naszej szkoły tj. p. K. Pietrzak- Świątek i p. M. Kipa  uczestniczyły w szkoleniu „Education Equity – Inclusive education” realizowanym w Stambule. Temat kursu  dotyczył edukacji włączającej. W zajęciach brali udział nauczyciele z Rumunii i Słowenii.

Poza godzinami przeznaczonymi na naukę i wymianę doświadczeń organizator szkolenia przygotował szereg wizyt o charakterze kulturowym, w tym zwiedzanie  Hagii Sofii czy Prince Islands.

„Dwudziestka” jest beneficjentem programu Erasmus+, w ramach którego realizuje unijny projekt o nr 2020-1-PL01-KA101-080297.   Projekt, adresowany do nauczycieli, przewiduje  trzynaście mobilności kadry edukacji szkolnej, których główny cel stanowi podniesienie kompetencji zawodowych pracowników oświaty.

Zatem…działamy 😃

Inf: Marzena Kipa