Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 w ZSI

H a r m o n o g r a m  rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

Szkoła podstawowa

klasy I – III        godz.   1130

klasy IV – VI    godz.   1000

Gimnazjum

klasy I – III        godz.     830