Regulamin nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich

Załącznik do Zarządzenie nr 4/10/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z dn. 27.10.2020 r.

Regulamin nauczania zdalnego  w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość odbywają się zgodnie z planem lekcji. Nauczanie zdalne trwa od poniedziałku do piątku. Sobota niedziela to dni wolne od pracy na platformie.
 2. Podstawowym kanałem komunikacji nauczyciel – uczeń jest Classroom, rodzic – nauczyciel, dziennik elektroniczny.
 3. Uczeń powinien mieć przygotowane stanowisko do nauki zdalnej (biurko/stolik z komputerem, tabletem lub telefonem oraz miejscem do pisania, położenia książek, zeszytów i przyborów szkolnych).
 4. Na stanowisku należy zachować ład i porządek. Nie jemy i nie pijemy przy komputerze. Obecność rodziców podczas lekcji powinna być ograniczona do minimum (np. pomoc w zalogowaniu, problemy ze sprzętem, czy Internetem). Uczeń pracuje samodzielnie.
 5. Czas, który uczeń spędza przy komputerze w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć:
  dla uczniów klas IV – VIII – 30 minut łącznie / jednostkę lekcyjną
  Nauczyciele uwzględniają ten czas planując lekcje zdalne, rodzice odpowiednio organizując czas wolny dziecka.
 6. Lekcje odbywają się z wykorzystaniem czatu, rozmowy lub wideokonferencji.
 7. Zadania wykonywane na zajęciach są zapisywane również w „strumieniu aplikacji classroom”. W sytuacjach, kiedy nauczyciel nie ma możliwości zdalnej komunikacji z uczniami, uczniowie wykonują zadania tam zapisane.
 8. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest przywitanie się na początku zajęć i pożegnanie się po zajęciach pisemne na czacie lub słowne po dołączeniu do rozmowy lub wideokonferencji.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez rodzica, jeśli uczeń nie ma możliwości zdalnego połączenia się potwierdzeniem jego obecności jest wykonanie zadanej pracy i przesłanie jej do sprawdzenia w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 10. Uczeń jest zobowiązany do terminowego zwrotu zadań zadanych na platformie.
 11. Wideokonferencję i rozmowę zawsze pierwszy rozpoczyna nauczyciel. Uczeń po przywitaniu się wyłącza mikrofon. Spotkanie i rozmowę jako ostatni opuszcza nauczyciel.
 12. Uczniom nie wolno prowadzić czatu, rozmowy lub wideokonferencji pomiędzy sobą w czasie trwania lekcji.
 13. Uczniom nie wolno wyłączać mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideokonferencji.
 14. Nagrywanie lekcji przez ucznia jest zabronione. Lekcje może nagrać i udostępnić jedynie nauczyciel.
 15. Podczas posługiwania się czatem uczniowie dbają o kulturę języka oraz stosują się do zasad dobrego wychowania. Używają emotikonów, gifów, naklejek i memów jedynie za zgodą nauczyciela.
 16. Na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecone przez nauczyciela.
 17. Zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich oraz przepisów o ochronie wizerunku. Nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych uczuć.
 18. Uczeń loguje się na platformę lub do innych aplikacji wykorzystywanych w pracy on-line swoim imieniem i nazwiskiem. Niedopuszczalne jest stosowanie Nicków, pseudonimów.
 19. Login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udostępnia tych danych innym.
 20. Łamanie regulaminu będzie skutkowało obniżeniem oceny z zachowania.