RED HAND DAY w ZSI

W tym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję Red Hand Day.  Jest  ona międzynarodowym protestem przeciwko wykorzystywaniu dzieci w wojnach dorosłych. Polega na zbieraniu odbitek czerwonych rąk uczestników.  Są one symbolem wsparcia ochrony nieletnich  w  strefach wojennych.

Czas akcji nie został wybrany przypadkowo. 12. lutego ( na pamiątkę wejścia w życie Fakultatywnego Protokołu do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci poniżej 18. roku życia jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych) obchodzony jest Dzień Dzieci Żołnierzy ( od 2002 r.).

W naszej akcji zostały odbite i podpisane aż 233 ręce- w zdecydowanej większości uczniów, ale również części nauczycieli. Starsi uczestnicy mogli również obejrzeć prezentację dotyczącą tej problematyki.

Dziękujemy za duże zainteresowanie.

Organizatorzy: Justyna Jaskuła, Magdalena Wiśniewska, klasa 2 ag

 

w materiałach wykorzystano informacje ze stron:

https://amnesty.org.pl

www.malizolnierze.org

www.redhandday.org

red00

Zdjęcie 1 z 115