Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich otrzymała wsparcie w  ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szkoła otrzymała 3 laptopy, które umożliwiają uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym. Gmina Siemianowice Śląskie w ramach Projektu otrzymała grant w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  w ramach Projektu Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.