Pasowanie uczniów klas pierwszych w SP 20

21 września odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. W obecności dyrektora szkoły Michała Płonki, zaproszonych gości: Pani  dr Anny Zasady-Chorab – II Zastępcy Prezydenta Miasta; Pani Aliny Toczek – Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds Oświaty; przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic Pań: Beaty Gałeckiej i Karoliny Woźniak; Panów: Marcina Janoty, Bartosza Pietrzykolana i Bartosza Wańczury, rodziców i wychowawców dzieciaki zostały oficjalnie włączone do społeczności uczniowskiej.

 Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekali być dobrymi uczniami, przestrzegać zasad obowiązujących w szkole, rozwijać siebie oraz kochać swoją Ojczyznę.

Swoje przyrzeczenie złożyli też rodzice uczniów. Obiecali uważnie słuchać własnych dzieci, doceniać w nich to, co najlepsze, często je przytulać i cieszyć się ich dzieciństwem.

Po dokonaniu aktu pasowania przez panią wice prezydent, każdy pierwszak otrzymał z rąk pana dyrektora pamiątkowy dyplom oraz róg obfitości ufundowany przez Spółdzielnię Mieszkańców Siemianowic.

Uroczystość uświetniona została krótkim przedstawieniem kukiełkowym, zaprezentowanym gościom przez nauczycieli świetlicy.

Podziękowania kierujemy do uczniów klasy VIb, VIc, VIIa, VIIb i III gimnazjum, którzy poprowadzili akademię, obsługiwali nagłośnienie i wprowadzali sztandar.

A.Bartosik