OWOCE  POWERa

Pod takim szyldem odbyło się spotkanie uczestników projektu POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037843 z uczniami i zaproszonymi rodzicami.

Podczas spotkania nauczyciele, którzy wzięli udział w kursach zagranicznych, przedstawili  cele, tematykę i przebieg szkoleń. Relacje były  ilustrowałne zdjęciami.

Istotną część spotkania stanowiło pokazanie działań podjętych w szkole   po  udziale w owych szkoleniach, a zatem opisanie tytułowych „owoców” POWERa:

 projektów eTwinning, korzystania z narzędzi TIK,  programu „Tworzymy razem” p. A. Dyli – inicjatorki spotkania – czy edukacji włączającej.

 

Inf.: Marzena Kipa