Organizacja pracy szkoły 17-21 maja

W czasie wejścia do budynku uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid- 19 na terenie SP 20 z oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich i przedstawionego poniżej harmonogramu wejść do szkoły.

Godziny wejścia do szkoły

dzień tygodniaklasaczas wejścia do szkoły
poniedziałek1a730-735
poniedziałek2a, 2b735-740
poniedziałek3a, 6c1740-745
poniedziałek6a745-750
poniedziałek4a, 6b2840-845
poniedziałek4b, 5a845-850
poniedziałek3b850-855
wtorek1a, 1b730-735
wtorek3, 3c735-740
wtorek4b,6b740-745
wtorek6c1, 7a745-750
wtorek7b, 7c750-755
wtorek4a840-845
wtorek6a845-850
wtorek2a850-855
wtorek2b905-910
środa1a, 1b720-725
środa2a, 2b725-730
środa3a, 3b730-735
środa4a, 4b735-740
środa5a1, 6a740-745
środa6c, 7a745-750
środa7b2, 7c750-755
środa6b840-845
czwartek1b725-730
czwartek2a, 3a730-735
czwartek3b, 3c735-740
czwartek5a1, 6a740-745
czwartek6c745-750
czwartek4a845-850
czwartek1b850-855
piątek1a, 2a735-740
piątek4b, 3a740-745
piątek3b, 3c745- 750
piątek5a, 6a750-755
piątek6b, 6c755– 800

Przydział sal lekcyjnych

Klasasala
1A20 parter
1B13 parter
2A44 II piętro
2B18 parter
3A21 I piętro
3B36 II piętro
3C37 II piętro
4A41 II piętro
4B43 II piętro
5A12 parter
6A35 II piętro
6B42 II piętro
6C40 II piętro