Mały OKR – konkurs recytatorski

Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty

(Emil Zola -francuski pisarz żyjący w XIX wieku)

W ten sposób można by z powodzeniem opisać recytatorskie zmagania uczennic szkoły podstawowej: Wiktorii z klasy 4c i Klaudii z  5b.

Dziewczynki reprezentowały szkołę w konkursie „Mały OKR”, który odbył się (tuż przed feriami) w DK „Jordan” w Siemianowicach Śląskich.

Wiktoria i Klaudia występowały w kategorii uczniów klas 4-6, których zadaniem była interpretacja  dwóch utworów, a mianowicie  dowolnego wiersza oraz wybranego fragmentu prozy.

Konkurencja okazała się  liczna, bowiem w wymienionej kategorii pojawiło się  18 uczestników.

Dziewczynki zaprezentowały się bez zarzutu, przedstawiając własną wizję wybranych tekstów.

Serdecznie im gratulujemy  i liczymy na „artystyczną rywalizację” również za rok 🙂 .

Przygotowała: M.Kipa