Kultura i sztuka w wybranych krajach na wszystkich kontynentach

 

W nowym roku szkolnym, jako efekt szkoleń nauczycieli POWER, powstała INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Kulturowa różnorodność na świecie”. Autorem innowacji jest Agnieszka Dyla, a współtworzą ją Bernadeta Zwolenik, Aleksandra Niedźwiedź-Stawarz, Marzena Kipa i Kamila Świątek.

Tematem innowacji jest:

Kultura i sztuka w wybranych krajach na wszystkich kontynentach.

      

  Adresatami innowacji są uczniowie klas IV-VIII Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

    Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach języka polskiego i języka angielskiego, raz w miesiącu, a także w ramach zajęć specjalistycznych , raz w miesiącu i lekcji wychowawczych. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tolerancji oraz otwartości na różnice kulturowe z wykorzystaniem metod aktywizujących, projekcyjnych, dramy, treningu żywienia, treningu umiejętności społecznych, metod artterapeutycznych.
    Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznania różnic kulturowych na całym świecie, nauki języków obcych, a także rozwijać wrażliwość artystyczną i rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne.

      W czwartek odbyły się pierwsze zajęcia, podczas których uczniowie mogli odbyć podróż kulturową do Azji. Mówiliśmy o krajach azjatyckich, kulturze i sztuce. Słuchaliśmy muzyki i omawialiśmy podobieństwa i różnice z naszą kulturą słowiańską. Gościem w tym dniu był student o imieniu Ashraf z Azerbejdżanu. Przedstawił ciekawą prezentację na temat swojego kraju, a także wspólnie z uczniami przygotował smaczną bahlavę.