ZSI – Klub Młodego Podróżnika w skansenie

W dniu 27 września 2016r. Klub Młodego Podróżnika  zaprosił uczniów klas I-IV  do zwiedzenia Muzeum  – Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na lekcję  pt.”Po co starzik i starka mają tarka?”.

Po dojechaniu na miejsce przywitał nas przewodnik w śląskim, regionalnym stroju, który zapoznał nas z warunkami życia ludzi na wsi w dawnych czasach.

Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia kuźni, w której nie tylko kowale podkuwali konie, ale także wyrywali bolące zęby. Dzieci miały także możliwość zasiąść w dawnych  szkolnych ławkach, poznali tabliczki do pisania rysikiem, kałamarz, dawne pióro, drewniane liczydło

i elementarz do klasy 1. Dużą atrakcją były hodowane tam zwierzęta – owce, kozy i kucyk. Uczniowie zostali zapoznani także z pracą młynarza w starym młynie, który na tę specjalną okazję został uruchomiony.

Odwiedzając kolejne wiejskie zagrody mogli samodzielnie wykonać prace dawnej gospodyni i gospodarza m.in. ubić masło w maselnicy, wyprać pranie na tarze, zmielić zboże na żarnach czy wydoić krowę.

Wycieczka pozwoliła poszerzyć wiedzę o naszym regionie, umożliwiła zdobycie nowych umiejętności, przypomniała o dawnych tradycjach, obyczajach.

 

                                                                                                  ORGANIZATORZY   Renata Ciesek, Joanna Kapuścińska – Karwat