SP 20 Klub Młodego Podróżnika w Muzeum Śląskim

Klub Młodego Podróżnika  w dniu 28 lutego 2018 r.  zaprosił chętnych uczniów  na zajęcia rozwijające do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zajęcia odbyły się pod nazwą – „Zaczęło się od ziarna”

Wystawa „Zaczęło się od ziarna…”, ukazuje dzieje człowieka w kontekście towarzyszących mu roślin. Bohaterami ekspozycji są rośliny uprawne i użytkowe, które nie tylko zmieniały oblicze świata – jak kauczukowiec, dzięki któremu rozwinął się przemysł motoryzacyjny, czy trzcina cukrowa napędzająca handel w czasach kolonizacji – lecz przede wszystkim zapewniały całym społecznościom pokarm i materiały do produkcji odzieży. To także opowieści o roślinach zajmujących wyjątkowe miejsce w historii świata: herbacie, która doprowadziła do wielu konfliktów i wojen czy ziemniaku, który – przywieziony z Ameryki – uratował mieszkańców Europy przed głodem.

Zobaczyliśmy również pochodzące z wykopalisk przedmioty wykonane z roślin, takie jak tkaniny, talerze, sznury, instrumenty czy miotły, oraz współczesne produkty i przedmioty codziennego użytku.

Wystawa wzbudziła wśród uczniów ogromne zainteresowanie. Z wielką ciekawością i skupieniem angażowali się w kolejne zadania. Z głową pełną nowych  doznań i wrażeń obiecali, że jeszcze tu wrócą.

 

                                                                      Organizatorzy: Renata Ciesek,  Joanna Karwat