Kl. 4b poznaje Muzeum Śląskie

8. marca klasa 4b z opiekunami ( Justyna Jaskuła, Dorota Wróbel) udała się do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Czwartoklasiści wzięli udział w aktywnych zajęciach mających na celu poznanie zasad funkcjonowania muzeum. Dowiedzieli się zatem, dlaczego Muzeum Śląskie jest pod ziemią, kto w nim pracuje, jak należy się w tym miejscu zachowywać, czym się różni oryginalny eksponat od repliki itd. Spacerując między wystawami (Galeria sztuki polskiej 1800–1945, Galeria sztuki polskiej po 1945 roku, Galeria plastyki nieprofesjonalnej, wystawy „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”) uczniowie rozwiązywali zadania na kartach pracy. To było ciekawa i ważna lekcja.