Tutor: przyjaciel,partner,przewodnik

Po raz drugi jesteśmy beneficjentami programu „Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej” w ramach POWER SE.

Projekt 2018-1-PL01-KA101-049417 adresowany jest do nauczycieli, a jego koncepcja opiera się na wprowadzonych w poprzednim roku szkolnym działaniach tutorskich i ma na celu wspieranie nauczycieli w realizowaniu funkcji tutora.

Mobilności, a więc udział w szkoleniach poza granicami kraju obejmie 10 osób, a będą dotyczyły takich obszarów jak: wypalenie zawodowe, redukcja stresu, panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji, sposoby rozwiązywana sytuacji trudnych, definiowanie funkcji nauczyciela we współczesnej szkole. Nie zabraknie także kursu poświęconego nowoczesnym technologiom – dziedzinie, która rozwija się w niezwykle szybkim tempie.

W ogólnym wymiarze projekt służy podniesieniu jakości pracy szkoły.

 

szkolenie: Selbstwert und Resilienz. Das Geheimnis der inneren Stärke
Austria, Wiedeń 03-07.2019

3.06.2019r. KURS WIEDEŃ

            Kurs rozpoczął się o godzinie 16:00 i trwał do godziny 18:000. W kursie uczestniczy 6 osób- 3 paniel nauczycielki z Drezna i Anna Bula, Anna Białek oraz Ewa Gottfried z Szkoły Podstawowej Nr 20 w Siemianowicach Śląskich.

            Prowadząca przywitała kursantki słodką niespodzianką-każdy z uczestników otrzymał wafelek z wybraną sentencją. Oglądaliśmy film wprowadzający do tematyki zajęć przygotowany przez prowadzącą. Otrzymaliśmy materiały dotyczące radzenia sobie
ze stresem i redukowania napięcia.

            Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach związanych z pokonywaniem problemów. oceniliśmy co jest dla nas wartością, którą cenimy w naszym życiu najbardziej. Prowadziliśmy konwersację w parach dotyczącą tego co nam było trudno pozostawić wyjeżdżając na szkolenie, a od czego mogliśmy się „uwolnić” wyjeżdżając na kurs. Wykonaliśmy pracę grupową co ułatwia nam dążenie do realizacji celów oraz pracę indywidualną -jakie role pełnimy i które z nich są dla nas najważniejsze.

W gronie panowała mila, serdeczna, pełna zaufania atmosfera. Po części ćwiczeniowej udaliśmy się zwiedzić jedną z najstarszych dzielnic Wiednia Grinzing, gdzie przy wspólnej biesiadzie i typowej regionalnej muzyce integrowaliśmy się z koleżankami z Drezna.

04.06.2019

Zajęcia rozpoczęły się o godz. 9:00 i trwały do 12:30. Wprowadzeniem do zajęć były ćwiczenia relaksacyjne połączone z ruchem, masażem punktów relaksacyjnych-redukcja leku, niepokoju, stresu oraz trening Jacobsona –progresywna relaksacja mięśni-przy muzyce  wpływający na rozluźnienie napięcia mięśniowego. Wykład na temat pokonywania sytuacji trudnych był wzbogacony
o prezentacje. Po prezentacji pracowaliśmy w grupach nad wybranymi problemami związanymi
z sytuacjami w szkole.

Po szkoleniu zwiedzanie Starego Miasta – np. Katedra Wotywną, Park im Z.Freuda, Stefanplatz, Burgtheater, Franz Josef Banhof.

05.06.2019

Dnia 05.06.2019 zajęcia rozpoczęły się o godz. 9:00. Prowadząca przeprowadziła na wstępie ćwiczenia relaksacyjne . Przedstawiła w formie wykładu ilustrowanego prezentacją teorię dotycząca zagadnień związanych z poglądami Victora Frankla psychologa i wiedeńskiego psychiatry .

Omówiliśmy teorię -Poczucie koherencji, a zdrowie i choroba w koncepcji A. Antonovskyego. Dyskutowaliśmy o tym, jakie są skuteczne metody pokonywania przeżyć traumatycznych. Wykorzystując karty, które służą do pracy z dziećmi i młodzieżą -„Starken – Schatekiste fur Kinder Und Jugendliche” próbowaliśmy określić swoje emocje związane z konkretnymi sytuacjami życiowymi. Zapoznaliśmy się również dostępną literaturą wydaną w Austrii dotyczącą omawianych problemów.

07.06.2019

Zajęcia rozpoczęły się jak zwykle o godz. 9:00 i trwały do 13:30. Prowadząca przywitała nas przygotowaną dla każdego niespodzianką. Każdy zastał na swoim miejscu typowe austriackie słodycze- czekoladki-kulki Mozarta  oraz sekwencję z ponadczasowymi przemyśleniami Charlie Chaplina oraz osobiste, indywidualne przemyślenia prowadzącej kurs na temat życia, wartości. Wprowadzeniem do zajęć były  ćwiczenia relaksacyjne. Dzisiaj  korzystaliśmy z materiałów „Ressourcen aktivieren mit dem Unbewussten. Manual Und ZRM-Bildkarteii.”. Każda z obecnych osób podawała skojarzenia związane z indywidualnie wybraną kartą dotyczące emocji, widzianych przedmiotów, osób, zwierząt. Na schematycznej postaci zaznaczaliśmy kolorami emocje jakie wywołały w nas wybrane zdjęcia. Ustalaliśmy symbole dla określonych emocji i przystąpiliśmy
do omawiania wykonanego zadania. Karty opracowane zostały przez Maję Storch psychologa
i psychoanalityka, dyrektor naukową instytutu Samorządu Zarządzania i Motywacji w Zurychu. Jej praca i opracowana metoda koncentruje się na motywacji, rozwoju osobowości, samozarządzaniu, aktywacji posiadanych przez człowieka zasobów indywidualnych i coachingu. Otrzymaliśmy także karty podsumowujące szkolenie. Po zakończeniu kursu podziękowałyśmy wraz z koleżankami
z Drezna prowadzącej kurs oraz udaliśmy się na pożegnalny obiad do centrum miasta Porzellan przy ulicy Porzelangasse. Wymienialiśmy się wraz z prowadzącą wrażeniami z szkolenia i wspólnie miło spędziliśmy czas przy tradycyjnych austriackich potrawach. Po uroczystym pożegnaniu koleżanek
z Drezna i prowadzącej kurs odwiedziłyśmy jeden z najlepszych w Wiedniu sklep z słodyczami-Manufaktura Czekolady na tej samej ulicy. Czas pożegnań nadszedł. Po powrocie do szkoły planujemy podzielić się wiedzą zdobytą na kursie z uczniami i gronem pedagogicznym.

 

szkolenie: „Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web  / Learn how to create an e-learning platform and a website in one week”,

Bolonia 14-20 lipca 2019

 

Dzień 1. 14 lipca

W pierwszym dniu pobytu dokonałyśmy analizy programu i szczegółowych zagadnień dotyczących kursu. Następnie zapoznałyśmy się z ofertą biznesowo- edukacyjną naszego ośrodka: salami multimedialnymi, konferencyjnymi oraz centrum prasowym. Wieczór przeznaczyłyśmy na eksplorację najbliższej okolicy.

 

Dzień drugi 15 lipca

… pobytu został przeznaczony na integrację grupy. Po wspólnym posiłku przyszedł czas na refleksję oraz wymianę doświadczeń z obszaru edukacji naszych krajów (Polska, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Węgry, Włochy oraz Łotwa). Kolejno organizatorzy zaplanowali dla grupy oprowadzenie uczestników po kluczowych miejscach Bolonii istotnych historycznie i kulturowo. Dzień został zakończony wspólnym, tradycyjnym włoskim posiłkiem.

 

Dzień 3. 16 lipca

W trakcie zajęć zostałyśmy zapoznane z aplikacjami przeznaczonymi do edytowania zdjęć, tworzenia kolaży oraz nagrywania edukacyjnych materiałów filmowych- Snapseed, Photogrid, oraz Magisto. Dodatkowym ciekawym narzędziem do wykorzystania w warunkach szkolnych jest aplikacja Lensoo Create, która pozwala na wykorzystanie urządzeń typu tablet, iPhone (itd.) w formie przenośnej tablicy multimedialnej.

W trakcie czasu wolnego odkrywałyśmy pomijane w przewodnikach boczne, aczkolwiek niezwykle ciekawe pod względem architektonicznym uliczki Bolonii, a ze wskazanego przez niezwykle pomocnych i przyjaznych mieszkańców miasta miejsca widokowego podziwiałyśmy zachód słońca.

Dzień 4., 17 lipca

Wtorek został przeznaczony na doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych. Zostaliśmy zapoznani z bezpłatnym narzędziem „weebly” umożliwiającym budowanie struktury strony oraz zapewniającym odpowiednią przestrzeń na serwerze. Uznaliśmy tą opcję za idealną do prezentowania działań klasy rodzicom lub też jako formę przedstawiania zadań projektowych przez starszych uczniów w miejsce tradycyjnej postaci papierowej. Popołudnie zostało przeznaczone na zwiedzenie lokalnego kinoteatru oraz niewielkiego muzeum współpracującego z naszym hotelem. Dodatkowo zdecydowałyśmy się spróbować lokalnej kuchni w ristorante odległej od turystycznego centrum.

 

Dzień 5.,18 lipca

Dzisiaj umożliwiono nam poznanie bardzo dobrej, bezpłatnej, platformy oświatowej Edmodo. Edmodo jest edukacyjną wersją FB, dzięki której nauczyciel organizuje materiały w formie elektronicznej, organizuje przestrzeń online dla dowolnie tworzonych klas, następnie dzielonych na grupy, zleca zadania otwarte, quizy lub działania wymagające zastosowania technik informacyjnych. Uznaliśmy to narzędzie za szczególnie warte zastosowania dla uczniów starszych lub jako platformę pomocniczą przeznaczoną dla rodziców uczniów klas I-III. Wieczór spędziłyśmy na degustacji jednej z najbardziej znanej włoskich dań- pizzy tradycyjnie wypiekanej w piecu opalanym naturalnym drewnem.

 

Dzień 6. ,19 lipca

W dniu dzisiejszym organizatorzy zapewnili nam podstawy tworzenia i wykorzystywania platformy zdalnego kształcenia- Moodle. Pozostała część dnia została przeznaczona na pieszą wycieczkę po głównych atrakcjach Florencji. Opiekunowie grupy zapewnili nam profesjonalną przewodniczkę, która przekazała nam nie tylko fakty historyczne i kulturalne dotyczące jej miasta, ale i kluczowe informacje niezbędne dla każdego turysty wybierającego za swój cel Włochy.

 

Dzień 7., 20 lipca

Przedostatniego dnia kursu skupiliśmy się na doskonaleniu zastosowania aplikacji Quizlet, umożliwiającej tworzenie ćwiczeń do wykorzystania w zakresie każdego przedmiotu szkolnego.

Następnie przystąpiliśmy do utrwalenia zdobytej wiedzy i przekucie jej w aspekt praktyczny, tworząc materiały na bazie poznanych narzędzi edukacyjnych.

Pożegnalny wieczór spędziliśmy w towarzystwie pozostałych uczestników szkolenia oraz organizatorów zapoznając się z kolejnymi smakami kuchni włoskiej. Wykorzystałyśmy ten czas również na poszerzenie wiedzy dotyczącej kulinarnych tradycji goszczącego nas kraju.

 Musimy też podkreślić, iż Bolonia nocą jest magicznym miejscem, które zachwyca nieustannie swoim urokiem.

 

Dzień 8., 21 lipca

W ostatnim dniu pobytu dokonaliśmy podsumowania całokształtu kursu oraz wymieniliśmy się dobrymi praktykami stosowanymi przez nas na lekcjach. Po otrzymaniu dyplomów przekazałyśmy grzecznościowe prezenty dla organizatorów, po czym nastąpiło pożegnanie.

 Wieczorem –  spacer po mieście.

W dniach od 14 lipca do 20 lipca nauczycielki  Aleksandra Niedźwiedź–Stawarz i Bernadeta Zwolenik uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu: TIME TO BECOME 21ST CENTURY TEACHER & NEW TEACHING METHODOLOGIESTO MOTIVATE CREATIVITY AND INNOVATION IN THE CLASSROOM, Turcja, Istambuł

 

13 lipca 2019

Nasza przygoda z Turcją zaczęła się już w sobotę w nocy. Istanbuł przywitał nas milionem świateł.

W ciągu dnia poznawałyśmy miasto w najbliższej okolicy Taksim Square. Jest to dzielnica rozpościerająca się od placu Taksim z pomnikiem Republiki. Charakterystyczne są dla niej różnorodne restauracje, sklepy oraz ulice tętniące życiem do późnych godzin nocnych.

 Zabytkowe tramwaje kursują wzdłuż Istiklal Caddesi, głównego bulwaru dla pieszych, przy którym stoją XIX-wieczne budynki mieszczące międzynarodowe sieci handlowe, kina i kawiarnie. Wzdłuż rozbudowanej sieci bocznych uliczek ciągną się bary, sklepy z antykami i restauracje na dachu z widokiem na Bosfor.

14 lipca 2019

 Pierwszy dzień kursu to przede wszystkim rejestracja uczestników i wzajemne poznanie się na uroczystej kolacji w tradycyjnej tureckiej restauracji, gdzie smakowaliśmy przysmaki miejscowej kuchni.

Wśród uczestników są 4 osoby z Hiszpanii, 1 ze Słowenii i 3 z Polski.

15 lipca 2019

Kolejny dzień to już intensywna praca. Rozpoczęliśmy o godzinie 9.30. Dyskutowaliśmy nad rolą nauczyciela w dobie przemian technologicznych oraz wykorzystaniem ich w edukacji szkolnej.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje kraje oraz przedstawili system edukacji i własną szkołę. Nie zabrakło również degustacji charakterystycznych dla danego kraju przysmaków. Najbardziej bogata była prezentacja Hiszpanów.

Następnie pracowaliśmy przy użyciu mobilnych narzędzi i poznaliśmy ich zastosowanie w edukacji (Plickers i Kahoot). Szkolenie zawierało także wykład na temat metody map mentalnych, które zostały przećwiczone w formie warsztatów w grupach. Szkolenie zakończyło się po godz. 16.00.

16 lipca 2019

Rozpoczęliśmy od zabaw aktywizujących i integrujących, dzięki którym bliżej poznaliśmy się i nastawiliśmy się pozytywnie do dalszej pracy. ( Warto wykorzystać metodę „ Bingo” w części otwierającej lekcje.)

 Potem zgodziliśmy się z tym, iż nauczyciel musi być kreatywny, innowacyjny, elastyczny i otwarty na nowinki techniczne, a przede wszystkim musi cały czas doskonalić swój warsztat.

Ponadto zdobyliśmy wiedzę na temat wykorzystania pracy w „Chmurze” i pozyskiwania oraz tworzenia w ten sposób bazy danych.

Po zakończonych zajęciach udałyśmy się na wycieczkę do polskiej miejscowości Polonezköy ( dawniej Adampol) założonej w połowie XIX wieku. Była to osada polskich imigrantów na obrzeżach Stambułu, położona po azjatyckiej stronie cieśniny Bosfor, w dystrykcie Beykoz, na północny wschód od centrum metropolii.

17 lipca 2019

W ciągu tego dnia pracowaliśmy na platformach internetowych takich jak : Plickers i Kahoot, internetowych mapach mentalnych: Popplet, Padlet, Mindmeister, Mentimeter.W czasie ćwiczeń praktycznych zastosowaliśmy multiaktywne gry edukacyjne takie jak: Quizzes i CRAM. Jeden z najciekawszych wykładów dotyczył „Future classroom” („Klasy przyszłości”). Idea nauczania w tej klasie polega przede wszystkim na nauczaniu współpracy, samokształcenia z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, a rola nauczyciela polega na koordynowaniu projektów tworzonych przez uczniów ( www.fcl.eun.org ).

18 lipca 2019

Ten dzień rozpoczął się wcześniej, bo już o 8.00 rano wyruszyliśmy do starej części miasta. Poruszaliśmy się metrem i tramwajem.

Z przewodnikiem zwiedziliśmy: Niebieski Meczet ( Sultanahmed Mosque), Muzeum Hagia Sophia, Pałac Topkapi, Hipodrom i Podziemną Cysternę ( jeden z najstarszych zbiorników wodnych na świecie).

Z tarasu Pałacu Topkapi mieliśmy widok na most, który łączy Europę z Azją.

Niezwykłe było spotkanie z właścicielem fabryki dywanów. Zobaczyliśmy jak pracochłonne i czasochłonne jest wyplatanie dywanów, które często trwa nawet rok.

 Był to bardzo intensywny dzień poznawania zabytków i kultury, która sięga starożytnych cywilizacji.

19 lipca 2019

W tym dniu przypomnieliśmy sobie teorię „Wielorakiej inteligencji” oraz wykonaliśmy test Howarda Gardnera, który pokazuje jaki rodzaj inteligencji dominuje u danej osoby. Jest to związane z wyborem metody nauczania. Warto taki test wykonać u swoich uczniów.

Potem pracowaliśmy w grupach, uczyliśmy się współpracy, staraliśmy się być kreatywni tworząc konstrukcję ze słomek do napojów.

 Poznaliśmy ciekawe narzędzie do tworzenia prezentacji Proshow, w którym mieliśmy stworzyć własną relację z kursu na jego zaliczenie.

W tym dniu także udaliśmy się na sławny Grand Bazar, gdzie można kupić prawie wszystko i nauczyć się sztuki targowania. Dzień był długi, ale każda minuta zostanie w naszej pamięci.

20 lipca 2019

Po przedstawieniu relacji w programie Proshow otrzymaliśmy certyfikaty, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, wymieniliśmy się kontaktami, by w przyszłości realizować wspólne międzynarodowe projekty.