Jeden cel – różne drogi

        

       

 Jeden cel – różne drogi

W wyniku konkursu wniosków w  2017 roku ogłaszanego i zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nasza szkoła została beneficjentem  programu  POWER SE w ramach  Ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej” .

Projekt o nazwie ”Jeden cel: różne drogi” (POWERSE-2017-1-PL01-KA101- 037843),  jaki realizujemy w okresie X 2017- III 2019, obejmuje szkolenia dla kadry pedagogicznej m. in. w obszarach  nauczania języka angielskiego, wykorzystywania sztuki jako terapii  i formy  osobistej ekspresji czy posługiwania się narzędziami TIK.

W ramach projektu 11 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w szkoleniach metodycznych i  językowych poza granicami kraju.

Celem projektu jest optymalizacja   mocnych stron szkoły przy jednoczesnym  przeciwdziałaniu słabym stronom  w zakresie  zarówno procesów edukacyjnych, jak i wychowawczych. Jednym ze sposobów osiągnięcia  powyższego celu jest uzyskanie oraz  poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli.

Inf: Marzena Kipa