IX – Miejski Konkurs Czytelniczy w ZSI

10 stycznia 2017r w ZSI w Siemianowicach Śl. odbył się IX – Miejski Konkurs Czytelniczy uczniów klas III Szkół Podstawowych.

Konkurs przebiegał pod hasłem: „Pociąg do wiedzy czyli Lokomotywa i inne utwory Juliana Tuwima” – czytane były wybrane fragmenty z najciekawszych wierszy dla dzieci tego znanego autora min.: „Dwa Michały”, „Dżońcio”, „Słowik”, „Słówka i słufka”, „Dwa wiatry”itd.

Głównym celem konkursu było przede wszystkim motywowanie do czytelnictwa, odkrywanie świata wierszy znanych i bardzo popularnych autorów,  rozbudzanie pasji czytania, wyobraźni, doskonalenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego czytania głośnego, a także  kształtowanie  umiejętności współzawodnictwa  i współdziałania.

 Organizatorami konkursu były:  p. Renata Ciesek i p. Anna Banaś. Do pracy  w  jury zaproszono polonistę p. Marzenę Kipę oraz nauczyciela biblioteki szkolnej p. Joannę Końską

Komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – uczennica Agata Boczej – SP nr 13

II miejsce – uczennica Antonina Piaskowska  – SP nr 6

III miejsce  – uczeń Piotr Flaga – SP nr 1

Organizatorzy bardzo dziękują szkołom podstawowym nr: 1, 4, 5, 6, 8, 13 i 20 za chęć udziału  w konkursie. Serdecznie zapraszamy za rok.

                                                                                                                                                               Tekst – R. Ciesek,  zdjęcia – A. Banaś