Informacje o reformie edukacji

Strony internetowe na których znajdują się bieżące informacje poświęcone reformie systemu edukacji

 

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/


strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014


strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura „Dobra szkoła”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf