Informacja o obiektach sportowych SP 20

 Ze względu na brak możliwości spełniania przez szkołę obowiązków wskazanych w § 8 ust. 2  pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 2 maja 2020 roku informuję, że zawieszam do odwołania udostępnianie obiektu sportowego należącego do Szkoły Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich mieszczącej się przy ulicy Lipowej 3.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 20
w Siemianowicach Śląskich