Informacja dla rodziców uczniów klas VII

Szanowni Rodzice!

Na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach zostanie przeprowadzona w wylosowanej klasie siódmej naszej szkoły badanie ankietowe nt. „diagnozy uzależnień od korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z tereny województwa śląskiego”

Dnia 13 grudnia pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich przeprowadzi w wylosowanej klasie anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wypełniało ankiety, prosimy o kontakt z administracją szkoły

Z bazy szkół wylosowano 126 szkół do badania i w tej grupie znalazła się nasza szkoła.