II bg ZSI w Muzeum Śląskim

9 marca uczniowie klasy II bg udali się do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Uczestnicząc w lekcji muzealnej, która odbyła się w jednej z sal wystawowych mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat malarstwa, rzeźby i architektury gotyku. Walorem lekcji była możliwość obcowania z dziełami sztuki. Podczas zajęć uczniowie wcielili się w średniowiecznych skrybów wykonując gęsim piórem inicjał litery. Podczas wizyty gimnazjaliści zobaczyli także skomponowaną z luster instalację Daniela Karavana Reflection (Odbicie). Instalacja nawiązuje do Hamleta W. Szekspira i ma dać oglądającemu poczucie obcowania z totalną fikcją.

E.Kuzińska