Harmonogram wejść dzieci do szkoły od 2 września!

Harmonogram wejść klas 1- 8 do szkoły na pierwszą godzinę lekcyjną od 2 września

Uwaga! Obowiązuje zakrywanie ust i nosa!

Wejście 1 – wejście główne

Wejście 2 – wejście od strony boiska