Godziny Wychowawcze ze Światem w klasie 6b

W bieżącym roku szkolnym klasa 6 b na zajęciach z wychowawcą zrealizowała program Polskiej Akcji Humanitarnej o globalnych współzależnościach. Celem programu było informowanie o tym, jak nasz świat wygląda obecnie oraz kształtowanie postaw, które mogą go uczynić bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Uczniowie poznawali zatem zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, konsumpcji, empatii, sprawiedliwości społecznej. Dowiedzieli się, że ich zachowania, wybory mogą mieć wpływ na życie ludzi w innych rejonach świata.

 Justyna Jaskuła