Godziny pracy administracji SP 20

Informuję, że dla petentów sekretariat szkolny jest czynny w godzinach 9:00 – 12:00.

Należy załatwiać tylko sprawy bardzo pilne. W pozostałych proszę korzystać z kontaktu telefonicznego +48322200223 lub kierując pytania na adres sekretariat@sp-20.pl