Dzień pieczonego ziemniaka


19 września 2018r. w godzinach 16.00-18.30 odbędzie się pierwsze spotkanie
w ramach programu „Tworzymy razem-Jesteśmy świadomi”.
Nauczyciele i specjaliści pracujący w Szkole Podstawowej nr 20 oraz
wolontariusze, zapraszają rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z dziećmi, do wspólnych rozmów podczas ogniska. Wspólnego śpiewania i wymiany
doświadczeń.
Będzie możliwość rozmowy na tematy dotyczące dziecka i wspólne biesiadowanie,
pieczenie ziemniaków (po naszymu kartofli) i kiełbasek (wusztów).

Terapeuta Agnieszka Dyla