Dzieci listy piszą

Dzieci listy piszą – niemożliwe…a jednak! Rozpoczęliśmy międzyszkolny projekt „Let’s get to know” prowadzony w ramach projektu e-twinning, w którym uczniowie klas 5 Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śl. korespondują ze sobą w języku angielskim. Ich zadaniem jest raz w miesiącu napisać list do wybranego kolegi / koleżanki ze szkoły partnerskiej, w którym opiszą siebie, swoje upodobania, sposób spędzania czasu wolnego, itp. W czerwcu natomiast odbędzie się spotkanie podczas którego uczniowie poznają się ma żywo. Projekt prowadzą p. Kamila Pietrzak-Świątek (SP20) oraz p. Dominika Swatkowską (SP6).