Biblioterapia w Bibliotece pod Puchaczem

9 maja 2016 w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Integracyjnych, po raz kolejny odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne, poprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza – panią Agnieszkę Orłowską. Uczennice klasy 1 a gimnazjum oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych wraz z wychowawcą, panią Małgorzatą Zimmerman – Noszczyk wysłuchali bajki terapeutycznej, której tematyka była ściśle związana z czytelnictwem i korzyściami, jakie nam daje czytanie. Uczestnicy zajęć wymieniali się swoimi pierwszymi wspomnieniami dotyczącymi książki i biblioteki oraz dzielili refleksjami na temat przeczytanych książek.  Następnie wspólnie wykonano piękny plakat, promujący czytelnictwo. Spotkanie upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze, a uczestnicy opuścili Bibliotekę pod Puchaczem bogatsi o kolejne doświadczenie.

Agnieszka Orłowska, nauczyciel bibliotekarz ZSI